Privacy

Om te voldoen aan de wetgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens (ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming) is onderstaande informatie op deze website opgenomen.

WABP Baexem heeft één register met persoonsgegevens van de deelnemers, of aspirant deelnemers aan de buurtpreventieapp van WABP Baexem.

In dit register zijn navolgende gegevens opgenomen:

Persoonsgegeven: Naam (voornaam en achternaam)
Doel: Om de deelnemer te identificeren

Persoonsgegeven: Adres (straat en huisnummer)
Doel: Noodzakelijk om wanneer het aantal deelnemers de maximale groepsgrootte van Whatsapp overschrijdt, een geografische (onder)verdeling van de deelnemers te maken.

Persoonsgegeven: Telefoonnummer (mobiel)
Doel: Een mobiel telefoonnummer is vereist om deelnemers in Whatsapp aan de groepsapp toe te kunnen voegen.

Persoonsgegeven: E-mailadres (één uniek mailadres per deelnemer)
Doel: Het emailadres wordt gebruikt in het aanmeldingsproces (via www.wabp-baexem.nl/aanmelden) om via de email een tweede bevestiging te vragen m.b.t. de wens tot deelneming (ook wel bekend als ‘double opt-in’). Het emailadres wordt ook gebruikt om met deelnemers (één-op-één  of  groepen van deelnemers) per mail te communiceren. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwsbrief.


Het register is alleen in te zien door de beheerder(s) van WABP Baexem.

Zoals aangegeven in de voorwaarden onder 13 worden deze gegevens enkel gebruikt voor aan (whatsapp)buurtpreventie gerelateerde doeleinden. De gegevens van de deelnemers zullen nooit beschikbaar gesteld worden aan derden voor commerciële doeleinden.

Het register is opgeslagen in 2 digitale vormen. Eénmaal in de vorm van een relatielijst van een massmail-applicatie. En éénmaal in de vorm van een contactenlijst van de googleaccount, die wordt gebruikt om deelnemers aan de buurtpreventie whatsapp-groep toe te voegen.

NB: Deelnemen aan whatapps-buurtpreventie houdt logischerwijs in dat u als deelnemer wordt toegevoegd aan een whatsappgroep. De zichtbaarheid van uw profielfoto, status, en ‘laatst gezien’ gegevens is afhankelijk van uw eigen privacy instellingen van Whatsapp op uw eigen (smart)telefoon.
Ook is altijd uw telefoonnummer zichtbaar voor alle andere groepsdeelnemers. Dit is in Whatapp niet (noch door de deelnemer zelf noch door de groepbeheerder) af te schermen/ te verbergen.