Voorwaarden

Voorwaarden WABP Baexem

 1. Wabp is een serieuze zaak, daarom moeten Deelnemers een minimale leeftijd van 18 jaar hebben;
 2. Deelnemers moeten woonachtig zijn in Baexem;
 3. Deelname is kosteloos;
 4. WhatsApp buurtpreventie is een burgerinitiatief!  Voor en door burgers.
  De politie komt dus alleen in actie wanneer een melding bij 112 of 0900-8844 gedaan wordt;
 5. Iedere Deelnemer is verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van zijn eigen meldingen in een wabp-groep.
 6. Gebruik een wabp-groep volgens de SAAR afkorting:
  S = Signaleer
  A = Alarmeer 112
  (of 0900-8844)
  A = App
  om je waarneming bekend te maken aan anderen
  R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken /een praatje te maken met de verdachte persoon. De bedoeling daarvan is dat de plannen van de verdachte persoon verstoord worden. Doe dit natuurlijk alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s.
 7. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Dit voorkomt een regen van gelijke 112 meldingen;
 8. Let op het taalgebruik: niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
 9. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus bijvoorbeeld ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig;
 10. Gebruik de wabp-groep alleen waar deze voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten/humor.
 11. Foto’s
  a. Het plaatsen van foto’s van een verdachtpersoon in een wabp-groep is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken;
  b. Een foto is echter wel handig als bewijsmiddel of voor het verstrekken van een signalement aan de politie.
 12. Wanneer je je niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden kan dat leiden tot verwijdering uit de wabp-groep(en).
 13. Persoonsgegevens
  WABP Baexem gebruikt de aanmeldgegevens enkel voor aan (whatsapp)buurtpreventie gerelateerde doeleinden. Het telefoonnummer om de wabp-groepen te vullen. Het emailadres om berichten van WABP Baexem naartoe te sturen.
  De gegevens van de deelnemers zullen nooit beschikbaar gesteld worden voor commerciële doeleinden.
 14. Disclaimer
  Wabp is door en voor burgers. WABP Baexem faciliteert slechts wabp-groep(en). In die hoedanigheid kan WABP Baexem geen enkele garantie geven met betrekking tot het functioneren van WhatsApp-software of met betrekking tot  het succesvol zijn van de wabp-groep(en). WABP Baexem wijst elke aansprakelijkheid in relatie hiermee van de hand.